“สุขเพราะรัก”

❤ ความรัก เป็นพลังงานที่มองไม่เห็น แต่รู้สึกได้
❤ ความรักก็เหมือนเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีและมีความสุขที่ได้สัมผัส
❤ ความรักสามารถให้ได้ โดยไม่จำกัดว่าผู้รับจะเป็นใคร มีรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างไร

ไม่ว่าจะยังไง ขอแค่มีความจริงใจทั้งผู้ให้และผู้รับ เท่านี้ก็มีความสุขมากแล้ว